Mae azetidine yn gyfansoddyn organig heterocyclaidd dirlawn sy'n cynnwys tair atom carbon ac un atom nitrogen. Mae'n hylif ar dymheredd ystafell gydag arogl cryf o amonia ac mae'n gryf iawn o'i gymharu â'r rhan fwyaf o aminau eilaidd.
Mae azetidine a'i deilliadau yn motiffau strwythurol cymharol brin mewn cynhyrchion naturiol. Yn nodedig, maen nhw'n elfen allweddol o asidau magigig a penaresidinau. Efallai mai'r cynnyrch naturiol sy'n cynnwys azetidin mwyaf cyffredin yw azetidine-2-carboxylic asid, homolog nad yw'n proteinogenig o proline.

Yn dangos popeth 4 canlyniadau