Mae cwynoldeb yn eiddo geometrig o rai moleciwlau ac ïonau. Nid yw molecwl / ion ïol yn anhygoelladwy ar ei ddelwedd ddrych. Mae presenoldeb canolfan garbon anghymesur yn un o nifer o nodweddion strwythurol sy'n ysgogi rhywioldeb mewn moleciwlau organig ac anorganig.
Mae enantiomers unigol yn aml yn cael eu dynodi naill ai â llaw dde neu â llaw chwith. Mae cwynoldeb yn ystyriaeth hanfodol wrth drafod y stereochemeg mewn cemeg organig ac anorganig. Mae'r cysyniad o bwysigrwydd ymarferol gwych oherwydd bod y rhan fwyaf o biomoleciwlau a fferyllol yn rhywiol.
Mae llawer o foleciwlau biolegol weithredol yn rhywiol, gan gynnwys yr asidau amino sy'n digwydd yn naturiol (y blociau adeiladu o broteinau) a siwgrau. Mewn systemau biolegol, mae'r rhan fwyaf o'r cyfansoddion hyn o'r un rhywioldeb: mae'r rhan fwyaf o asidau amino yn cael eu codi (l) ac mae'r siwgrau'n ddryslyd (d). Mae proteinau nodweddiadol sy'n digwydd yn naturiol yn cael eu gwneud o asidau l-amino ac fe'u gelwir yn broteinau chwith; mae'r asidau d-amino cymharol ragorach yn cynhyrchu proteinau â llaw dde.

Yn dangos popeth 4 canlyniadau