Mae heterocylau yn hollol gynhwysfawr, gyda chymwysiadau diwydiannol lluosog, ac ymhob agwedd o'n bywyd. Mewn natur maent yn digwydd mewn sawl ffurf, ac maent yn meddu ar arwyddocâd biocemegol enfawr - "moleciwlau bywyd." Mae cymwysiadau heterocyclau sy'n cael eu tynnu o gemeg, bioleg, meddygaeth, amaethyddiaeth a diwydiant yn lladd.
Mae cyfansoddyn heterocyclaidd neu strwythur cylch yn gyfansoddyn cylchol sydd â atomau o ddwy elfen wahanol fel aelodau o'i gylch (au). Cemeg haenocyclic yw'r gangen o gemeg organig sy'n delio â synthesis, eiddo a chymwysiadau'r heterocylau hyn.
Mae enghreifftiau o gyfansoddion heterocyclaidd yn cynnwys yr holl asidau niwcleig, y mwyafrif o gyffuriau, y rhan fwyaf o biomas (seliwlos a deunyddiau cysylltiedig), a llawer o lliwiau naturiol a synthetig

Yn dangos 1 12- of 21 canlyniadau