Mae cyfansoddyn cemegol yn sylwedd cemegol sy'n cynnwys llawer o foleciwlau union (neu endidau moleciwlaidd) sy'n cynnwys atomau o fwy nag un elfen a ddelir gyda'i gilydd gan fondiau cemegol. Nid yw elfen gemegol sydd wedi'i bondio i elfen gemegol union yr un fath yn gyfansoddyn cemegol gan mai dim ond un elfen, nid dwy elfen wahanol, sy'n gysylltiedig.

Mae pedwar math o gyfansoddion, yn dibynnu ar sut y cynhelir yr atomau cyfansoddol gyda'i gilydd:

moleciwlau a ddelir gyda'i gilydd gan fondiau cofalent
cyfansoddion ïonig a gynhelir gyda'i gilydd gan fondiau ïonig
cyfansoddion intermetalig a gynhelir gyda'i gilydd gan fondiau metelaidd
rhai cymhlethion a gynhelir gyda'i gilydd trwy gydlynu bondiau cofalent.

Yn dangos 1 12- of 32 canlyniadau