Mae Quinazoline yn gyfansoddyn organig gyda'r fformiwla C8H6N2. Mae'n heterocycle aromatig gyda strwythur beiclig yn cynnwys dau gylch aromatig chwe-aelod cyd-ffas, cylch bensen a chylch pyrimidin. Mae'n solet crisialog melyn ysgafn sy'n hydoddi mewn dŵr. Fe'i gelwir hefyd yn 1,3-diazanaphthalene, a dderbyniodd quinazoline ei enw o fod yn ddeilliant aza o quinoline. Er anaml y mae'r moleciwl quinazoline rhiant yn cael ei grybwyll ganddo'i hun mewn llenyddiaeth dechnegol, mae deilliadau a amnewidiwyd wedi'u synthesis ar gyfer dibenion meddyginiaethol megis asiantau gwrthgymdeithasol a gwrth-ganser,
Afatinib heb ei gymeradwyo, cyffur a ddatblygwyd gan Boehringer Ingelheim.
Erlotinib, cyffur a weithgynhyrchir gan Astellas, i drin cleifion NSCLC â thiwmorau a achosir gan dreigladau EGFR.
Roedd lafurinib cyffur GlaxoSmithKline yn trin canser y fron neu gyfnod metastatig y fron ar y cyd â Roche's capecitabine.

Yn dangos popeth 8 canlyniadau